Поводом Позива произвођачима хлеба за куповину брашна типа „Т-500“ по субвенционисаним ценама из робних резерви број 001783197 2024 14830 003 001 000 001, објављеног дана 03. јуна 2024 године, обавештавамо вас да се рок за подношење пријава за куповину брашна,  продужава до 25. јуна 2024. године.