Архива - Сектор за заштиту потрошача

Извештај о раду Националног регистра потрошачких приговора

Извештаји о реализованој финансијској подршци програмима удружења одабраних по основу Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2021. годину

Финансијски извештаји и извештаји о спроведеним активностима удружења за заштиту потрошача за 2022. годину

Решења у поступку заштите колективног интереса потрошача