Контакти министарства

КАБИНЕТ МИНИСТРА

kabinet@must.gov.rs

тел. 011/3633-721

тел. 011/3633-722

Немањина 11 , 11000 Београд

 

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

press@must.gov.rs

Немањина 11 , 11000 Београд

 

 

Сектор за билатералну економску сарадњу

bilaterala@must.gov.rs

011/361-3404

Немањина 22-26, Београд

 

 

Сектор за мултилатералну сарадњу и спољнотрговинску политику

olivera.jocic@must.gov.rs

011 2642-114

Немањина 22-26, Београд

 

 

Сектор за трговину, услуге и политику конкуренције

trgovina@must.gov.rs

011/361-9733 (Одељење за трговину и развој конкуренције)

011/3621-886 (Група за цене)

011/2642-160 (Информације везане за Регистар посредника и за полагање Стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности)

Немањина 22-26

 

 

Сектор за заштиту потрошача

zastita.potrosaca@must.gov.rs

011/3616-623

Немањина 22-26