Заштита потрошача

Кликом на линк приступате сајту за заштиту потошача - ЛИНК

Овде можете уложити потрошачки приговор - ЛИНК

Удружења за заштиту потрошача

Извештаји о реализованој финансијској подршци програмима удружења одабраних по основу Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2022. годину

Вансудско решавање потрошачких спорова

Овде можете приступити платформи за вансудско решавање потрошачких спорова – ЛИНК

Решењa о повреди колективног интереса потрошача

Извештај о раду Националног регистра потрошачких приговора за 2023. годину

Годишњи план јавних конкурса за 2024. годину

Годишњи план јавних Конкурса за 2023. годину

Финансијски извештаји и извештаји о спроведеним активностима удружења за заштиту потрошача за 2023. годину

Извештај о спроведеним јавним консултацијама о Предлогу акционог плана Стратегије заштите потрошача за период 2019-2024. године, за период од 2023. до 2024. године

Решења у поступку заштите колективног интереса потрошача