Конкурси

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству унутрашње и спољне трговине,
рок почев од 18.3. закључно са 27.3.2023. године

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству унутрашње и спољне трговине, рок почев од 01.4.2023. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на интерном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места у Министарству унутрашње и спољне трговине (конкурс оглашен 17.03.2023. године, рок за подношење пријава је истекао 27.03.2023. године)

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству унутрашње и спољне трговине, рок почев од 11.4-18.4.2023. године

Јавни конкурс за попуњавање 4 (четири) извршилачких радних места, 12.4.-20.4.2023. година

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на интерном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места у Министарству унутрашње и спољне трговине (конкурс оглашен 31.03.2023. године, рок за подношење пријава је истекао 10.04.2023. године)

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког јавног места у Министарству унутрашње и спољне трговине

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству унутрашње и спољне трговине (конкурс оглашен 12.04.2023. године, рок за подношење пријава је истекао 20.04.2023. године)

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству унутрашње и спољне трговине, рок почев од 12.5-22.5.2023. године

Листа кандидата који су испунили мерила интерни конкурс 31.3.2023-10.4.2023.

Листа кандидата који су испунили мерила интерни конкурс 10.4.2023-18.4.2023.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места (конкурс оглашен 03.05.2023. године)

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на интерном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места (конкурс оглашен 12.05.2023. године)

Листе кандидата који су испунили мерила за избор на јавном конкурсу, oглашеном 12.04.2023. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству унутрашње и спољне трговине, оглашен 21.6.2023.

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места, оглашен 22.6.2023. године

Листа кандидата који су испунили мерила за избор на интерном конкурсу- 17.3.2023-27.3.2023. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на интерном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места (конкурс оглашен 22.06.2023. године)

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на интерном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места (конкурс оглашен 22.06.2023. године, РМ 2)

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству унутрашње и спољне трговине (конкурс оглашен 21.06.2023. године, рок за подношење пријава је истекао 29.06.2023. године)

Листа кандидата који су испунили мерила за избор на интерном конкурсу, oглашеном 12.05.2023. године

Листа кандидата који су испунили мерила за избор на интерном конкурсу који је објављен 22.јуна 2023.године.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству унутрашње и спољне трговине, оглашен 16.8.2023.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места (конкурс оглашен 16.8.2023. године,)

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, оглашен 21.9.2023. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, оглашен 04.10.2023. године

Листа кандидата који су испунили мерила за избор на јавном конкурсу, oглашеном 21.06.2023. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, оглашен 01.11.2023. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места у Министарству унутрашње и спољне трговине (конкурс оглашен 01.11.2023. године, рок за подношење пријава је истекао 09.11.2023. године)

Допуњен списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места у Министарству унутрашње и спољне трговине (конкурс оглашен 01.11.2023. године, рок за подношење пријава је истекао 09.11.2023. године)

Јавни конкурс за попуњавање 2 (два) извршилачка радна места, 22.11.-30.11.2023. година

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места (конкурс оглашен 22.11.2023. године, рок за подношење пријава је истекао 30.11.2023. године)

Листa кандидата који су испунили мерила за избор на јавном конкурсу, oглашеном 16.8.2023. године

Листа кандидата који су испунили мерила за избор на јавном конкурсу, oглашеном 1.11.2023. године

Листa кандидата који су испунили мерила за избор на јавном конкурсу, oглашеном 16.8.2023. године

Листa кандидата који су испунили мерила за избор на јавном конкурсу, oглашеном 22.11.2023. године

Јавни конкурс за попуњавање девет извршилачких радних места, објављен 14.02.2024.

Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, објављен 28.02.2024.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места (конкурс оглашен 14.2.2024. године, рок за подношење пријава је истекао 22.2.2024. године)

Јавни конкурс за попуњавање два извршилачка радна места, објављен 13.03.2024.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места (конкурс оглашен 28.2.2024. године, рок за подношење пријава је истекао 7.3.2024. године)

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, конкурс оглашен 13.03.2024. године

Листa кандидата који су испунили мерила за избор на јавном конкурсу, oглашеном 14.02.2024. године (РМ 4, 5, 6 и 9)