Родна равноправност

ОБАВЕШТЕЊЕ да су Решењем министра унутрашње и спољне трговине број 119-01-67/2022-02 од 14.12.2022.године,  Милена Вујисић, в.д. секретара Министарства  и Катарина Јотовић, државни службеник на радном месту начелник Одељења за људске ресурсе у Секретаријату министарства, именована за лица задужена за родну равноправност у Министарству унутрашње и спољне трговине