Сектор за пословни развој, управљање пројектима и европске интеграције

помоћник министра

Контакт телефон: 

011/362 2113 

e-mail:

           У Сектору за пословни развој, управљање пројектима и европске интеграције образују се следеће уже унутрашње јединице:

  • Одсек за европске интеграције и управљање ЕУ и другим међународним пројектима
  • Група за организовање наступа Републике Србије на међународним изложбама и сајмовима
  • Група за планска документа и подршку управљању;

 

           У Одсеку за европске интеграције и управљање ЕУ и другим међународним пројектима обављају се послови који се односе на: координацију и праћење послова у оквиру процеса преговора о приступању ЕУ из надлежности Министарства; стручне и административне послове и координацију учешћа представника Министарства у раду тела за процес приступања Републике Србије Европској унији; праћење, координацију реализације и припрему прилога Министарства за потребе израде акционих планова и извештаја о реализацији активности у процесу европских интеграција; учешће у изради и праћењу спровођења стратешких пројеката из надлежности Министарства; учешће у раду група за припрему стратешких и програмских докумената за идентификацију и формулацију пројеката за коришћење средстава из фондова ЕУ и друге међународне развојне помоћи; предлагање пројеката у складу са релевантном процедуром; учешће у припреми пројектне и тендерске документације, уговора; праћење спровођења уговорених обавеза од стране уговарача; припрему и подношење извештаја о процесу програмирања и процесу спровођења пројеката; спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ; сарадњу са међународним донаторима као и надлежним националним институцијама ради обезбеђивања подршке за програме и пројекте који доприносе остваривању циљева из надлежности Министарства, као и други послови из ове области.

Министарство унутрашње и спољне трговине председава и координира преговоре за 4 поглавља:

  • Поглавље 3. Пословно настањивање и слобода пружања услуга,
  • Поглавље 8. Конкуренција,
  • Поглавље 28. Заштита потрошача и заштита здравља,
  • Поглавље 30. Економски односи с иностранством.

Детаљније о ЕУ интеграцијама може се наћи на следећим сајтовима:

https://www.mei.gov.rs/srl/dokumenta/eu-dokumenta/pristupni-pregovori-sa-eu/pregovaracke-pozicije/

Детаљније у вези пријаве сумњи на неправилности или превару у коришћењу ЕУ средстава може се наћи на следећем сајту:

https://www.mfin.gov.rs/kontrola-javnih-sredstava/prijave-nepravilnosti