Помоћници министра

Оливера Јоцић

Помоћник министра за мултилатералну сарадњу и спољнотрговинску политику

Профил

Богато искуство стечено током рада у трајању дужем од двадесет година у државној управи, као и дипломатском представиштву Републике Србије при Уједињеним нацијама и Светској трговинској организацији (СТО) у Женеви.

Рођена 17. септембра 1976. Удата, мајка двоје деце.

Радно искуство

 • Министарство унутрашње и спољне трговине – новембар 2022 – вршилац дужности помоћника министра за мултилатералну сарадњу и спољнотрговинску политику и координатор Сектора за билатералну економску сарадњу
 • Координација активности у вези са применом спољнотрговинске политике и режима и сарадње са међународним (Светска трговинска организација, Уједињене нације) и регионалним економским и трговинским организацијама (трговински односи са ЕУ, ЦЕФТА, Отворени Балкан).
 • Главни преговарач за приступање Републике Србије Светској трговинској организацији (СТО) од новембра 2017. године
 • Учешће у преговорима о споразумима о слободној трговини

 

 • Министарство трговине, туризма и телекомуникацијановембaр 2017 – новембар 2022. – вршилац дужности помоћника министра за спољнотрговинску политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу

 

 • Пре тога радила као Руководилац Групе за сарадњу са ЦЕФТА, међународним економским организацијама из система ОУН  и другим мултилатералним и регионалним организацијама и иницијативама, ЦЕФТА контакт особа за Републику Србију  

 

 • Службовала у Сталној Мисији Републике Србије при Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама у Женеви, 2006 – 2013 у дипломатском звању саветника (Counsellor)

 

 • Министарство за економске односе са иностранством Републике Србије, 2002 – 2006: Саветник у Сектору за мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу

 

Обуке и тренинзи

 • Учествовала у бројним обукама међународних организацаија (WTO, UNCTAD, UNECE, EFTA, EU) усмереним на оспособљавање администрације Републике Србије за ефикасно вођење процеса приступања СТО, као и придруживања ЕУ
 • Напредни курс трговинске политике (Advanced Trade Policy Course) у СТО, септембар - децембар 2006;

 

Образовање

 • Факултет политичких наука, Универзитет у Београду – дипломирани политиколог за међународне односе

Дипломирала на тему: “Сарадња и развојни програми Светске банке у Савезној Републици Југославији       

 

Течно говори енглески језик, a служи се немачким језиком.

 

 

Жарко Малиновић

Помоћник министра за трговину, услуге и политику конкуренције

 

Жарко Малиновић, рођен је 03. марта 1982. године у Јајцу. По занимању је мастер менаџер, ужа научна област: маркетинг и ОсЈ. Мастер рад на тему: „Стратегије лојалности купаца мегамаркета у РС“ одбранио је на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду под менторством проф. др Весне Дамњановић.

Од јула 2016. године обавља дужност секретара Удружења за трговину Привредне коморе Србије. У својој досадашњој каријери обављао је руководеће дужности у приватном и јавном сектору. У Влади Републике Србије обављао је дужност в.д. помоћника министра за трговину, туризам и телекомуникације, посебног саветника министра, као и генералног комесара Републике Србије за ЕКСПО 2015 Милано и ЕКСПО 2017 Астана. Такође, један је од аутора теме и досијеа кандидатуре Републике Србије за домаћина специјализоване светске изложбе ЕКСПО 2027 под називом: „Играј за човечанство, спорт и музика за све“. Поседује дугогодишње искуство као консултант за области маркетинга и ОсЈ, стратешког и пословног планирање.

Говори енглески језик.

Отац је троје деце.

 

 

Вишња Ракић

Помоћник министра за заштиту потрошача

Рођена је 12. јула 1963. године у Београду - Земун.

Дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Београду, смер Општа економија и банкарство. На Факултету за пословно индустријски менаџмент Универзитета Унион у Београду завршила је мастер студије из области менаџмента.

У фебруару 2020. године постављена је за помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација - Сектор за заштиту потрошача.

У јулу 2018. године постављена је за вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација - Сектор за заштиту потрошача.

Од фебруара 1996. године до постављења за помоћника министра, била је шеф Одсека тржишне инспекције у Одељењу Београд.

У Министарству трговине запослена је од јуна 1992. године где је обављала послове тржишног инспектора за решавање пријава по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација.

Од 1986. године до 1992. године радила је на пословима разрезивања пореза у Републичкој управи јавних прихода.

Положени стручни испити, сертификати и стручни семинари:

 

 • Државни стручни испит за рад у органима државне управе;
 • Стручни испит за Тржишне инспекторе;
 • Сертификат за управљање одељењем Carl Bro;
 • Пројекат за борбу против прања новца и финансирање тероризма у Србији МОЛИ Србија;
 • Сертификат о професионалној компетенцији, јачање система тржишног надзора у Србији за непрехрамбене и прехрамбене производе;
 • Твининг Пројекат ИПА 2011, Спровођење права интелектуалне својине;

• Привредна комора Србије – Учествовање у имплементацији Закона о посредовању у промету и закупу непокретности и Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.