Закони

Закон о заштити потрошача

Закон о посредовању у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС“, бр. 95/13, 41/18 и 91/19)

LAW on Real Estate Sale and Lease Brokerage Official Gazette of the Republic of Serbia No. 95 of 31 October 2013, 41 of 31 May 2018, 91 of 24 December 2019