Заштита података о личности

Лице за заштиту података о личности

У складу са чл. 56.-58. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РСˮ, број 87/18), одређено је лице за заштиту података о личности у Министарству  унутрашње и спољне трговине, чији су контакт подаци: e-mail: licezazastitupodataka@must.gov.rs  и бр. телефона: 011/362-1695 и 363-15-96.