Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВ. НАБАВКЕ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈН 0-1/2023

JАВНИ ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ JН 0-1/2023

JН O-2/2023

JАВНИ ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ JН O-2/2023

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 0-2/2023 - УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА

JN O-3/2023

Javni poziv – Nabavka licenci za softvere za automatsko prikupljanje, pretragu i analizu podataka sa interneta

Одлука о додели уговора за јавну набавку – Набавка лиценци за софтвере за аутоматско прикупљање, претрагу и анализу података на интернету

ЈН 0-4/2023

Јавни позив за набавку услуге дијагностике, сервисирања и уградње делова машина за дробљење робе ЈН 0-4/2023

Одлука о додели уговора за набавку услуге дијагностике, севисирања и уградње делова машина за дробљење робе

ЈН 0-5/2023

Јавни позив за услугу набавке авио карата и хотелског смештаја, ЈН 0-5/2023

ЈН П-6/2023

Обавештење о спровољењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива за набавку - Стручна литература за потребе запослених - ''Информатор'' и претплата на базу прописа: ''Експерт''

Измена 3 Плана јавних набавки за 2023.

Измена 3 Плана јавних набавки за 2023. (13.05.2023.)

ЈН 0-8/2023

Јавни позив за набавку услуге сервисирања службених возила код овлашћених сервисера

ЈН П-7/2023

Одлука о додели уговора за набавку услуге- Услуге мултимедијалног пакета сервиса вести

Измена 7 Плана јавних набавки за 2023

Измена 7 Плана јавних набавки за 2023

ЈН 0-9/2023

Јавни позив за ЈН О-9/2023- Услуге узорковања, анализе и извештаја о усаглашености текстилних призвода са захтевима Правилника о означавању и обележавању текстилних производа

ЈН O-10/2023

ЈН O-10/2023

Јавне набавке 2024

Јавне набавке 2024

ЈН 0-1/2024

Јавни позив за јавну набавку – Организација јавног догађаја из области заштите потрошача у циљу подизања свести јавности о правима потрошача

ЈН 0-5/2024

Јавни позив за јавну набавку - Истраживање навика просечног потрошача у Србији

ЈН О-4/2024

Услуге превођења за потребе министарства, ЈН О-4/2024

ЈН О-7/2024

Израда платформе е-Откупно место

ЈН 0-6/2024

Услуга набавке авио карата и хотелског смештаја за потребе Еxпо Осака 2025