Министарство унутрашње и спољне трговине је у сарадњи са малопродавцима на састанку идентификовало 20 категорија производа као категорије у којима постоји потреба да трговци, произвођачи и дистрбитури, направе додатни напор како би смо омогућили „боље цене – цене за народ“, а са циљем да грађанима помогнемо да што лакше преброде глобалну кризу која је последица рата на истоку Европе и поремећаја у ланцима снабдевања изазваним том кризом.